Datum: 18-04-2017

Glasaal smokkelaars gepakt op Schiphol

NVWA en douane nemen 72 kilo glasaal in beslag

Utrecht, 18 april 2017

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de Douane op tweede Paasdag op Schiphol 36 plastic zakken met Europese glasaal in beslag genomen. De met water en glasaal gevulde plastic zakken waren verstopt in 6 gewone koffers. De Chinese man en vrouw die de levende babypaling in de koffers hadden ingecheckt zijn aangehouden.

Beeld: ©NVWA

De verdachten wilden de glasaal naar China smokkelen. Het gaat in totaal om 72 kilo glasaal. De partij is in China circa € 115.000 waard. Tegen het stel is proces-verbaal opgemaakt omdat zij niet over de benodigde CITES-vergunningen beschikten. Ze zijn door het Functioneel parket gedagvaard om zich in juli in de rechtbank te verantwoorden. Smokkel van glasaal is net als smokkel van ivoor en hoorns van de neushoorn ten strengste verboden.

Beschermde status

De Europese paling heeft sinds 13 maart 2009 door plaatsing op de CITES Appendix II lijst een beschermde status, deze lijst is voor soorten die niet direct met uitsterven worden bedreigd maar waarvan de handel wel beperkt is en aan strenge regels is gebonden. Daarnaast geldt sinds midden 2009 ook een Europees exportverbod  voor paling en palingproducten. De vangst en handel in Europese paling is aan beperkende maatregelen gebonden. Zonder een CITES-non detrimending finding en een EU-exportvergunning is uitvoer van paling vanuit Europa ten strengste verboden. Smokkel is een misdaad die gelijk staat aan de illegale handel in ivoor en dergelijke.

Herstel

Naast visserijbeperkende maatregelen worden grote investeringen gedaan om het leefgebied van de paling weer toegankelijk te maken. Doordat dammen, dijken en waterkrachtcentrales de toegang tot het leefgebied versperren is het herbevolking van wateren met jonge paling noodzakelijk. In het herbevolken van wateren met jonge glasaal ïnvesteren de Europese lidstaten en de palingsector om zo de palingstand versneld te doen herstellen. Elke kilo illegale geëxporteerde glasaal betekend telkens een kleine drieduizend minder baby palingen die in het leefgebied gebruikt hadden kunnen worden voor herstel van de palingstand.

Commentaar NeVePaling

NeVePaling is blij verheugd met de actie van de NVWA en de Douane op Schiphol. Eerder dit jaar werden al smokkelroutes opgerold in Portugal, Spanje, Italië, Griekenland en in het Verenigd Koninkrijk. De totale omvang van de smokkel van glasaal naar het Verre Oosten is naar alle waarschijnlijkheid zeer groot. Bronnen beweren dat het gaat om enkele tienduizenden kilo's die jaarlijks op slinkse wijze uit Europa verdwijnen. Eenkilo glasaal bevat zo'n drieduizendvijfhonderd baby palingen en brengt in Azië grote bedragen op. Aziaten staan bekend als illegale handelaren in wilde dieren, beschermd of niet het lijkt ze niet te intresseren.

NeVePaling benadrukt het belang van strenge grenscontroles en de noodzaak van zware straffen. Het is Europa's eigen "ivoorschandaal" waarbij beschermede dieren door Aziaten het leefgebied uitgesmokkeld worden. Schandalig, juist waar de sector zich inzet op beperkte benutting zodat herstel van het bestand kan doorzetten. Vooral nu, we de laatste jaren weer grotere hoeveelheden jonge glasaal aan de Europese kusten zien, is het van belang dat de bescherming en beperkte menselijke benutting van paling gehandhaafd blijft. Dat is ook het doel waarvoor de Europese Aalverordening 1100/2007 is ingesteld: "Ter bescherming en duurzaam gebruik van het bestand". Alleen door strikte handhaving kan het palingbestand herstellen.

Met de gevonden smokkelwaar zoals die nu op Schiphol is aangetroffen zouden we in Nederland een kleine 2.000 ha water (20 vierkante kilometer !) tot de maximale biologische draagkracht kunnen vullen met paling. Hoewel 72 kilo glasaal weinig lijkt is al snel een kwart miljoen stuks baby palingen. Hiermee is meteen ook de enorme impact van de glasaalsmokkel zichtbaar. NeVePaling dringt al meerdere jaren vruchtenloos aan bij Nederlandse NGO's als Good Fish Foundation en Wereld Natuur Fonds op samenwerking om de bescherming en beperkte benutting zoals die Europees is verordend beter op te pakken. Toch blijft NeVePaling hopen op een toekomstige samenwerking met de natuurbeschermers ook het overkoepelende DUPAN deed onlangs nog een oproep tot samenwerking. NeVePaling stelt dat een volledige traceerbaarheid de illegale handel kan uitbannen. Daarom werkt de palingsector internationaal samen aan een volledig nieuw traceerbaarheidsysteem. Zie ook www.sustainableeelgroup.org Het is van belang dat consumenten kiezen voor een product dat uit herleidbare bronnen komt. Door te kiezen voor een palingproduct met het blauwe ESF logo zorgt de consument dat illegale handelaren worden uitgesloten.