Datum: 16-01-2015

Illegale fuiken IJsselmeer

Lelystad, 16 januari 2015

Visserij-inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de waterpolitie Lelystad, Waddenunit en de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) hebben tijdens een gezamenlijke actie 110 illegale grote fuiken aangetroffen op het IJsselmeer. Tegen 4 visserijbedrijven wordt een onderzoek ingesteld.

De visstand op het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beschermende vangstbeperkende maatregelen genomen. De palingvisserij is sinds 2008 met 75% teruggebracht door een verbod op de aalvangst in de maanden september, oktober en november. Daarnaast mogen beroepsvissers tot 1 juni van dit jaar nog maar 15% van hun netten gebruiken voor de vissserij op schubvis en er geldt een verbod op het vissen met grote fuiken tussen 1 januari en 30 april van dit jaar.

Van maandag 12 tot en met woensdag 14 januari hebben NVWA, waterpolitie Lelystad, Waddenunit en FUMO gezamenlijk een aantal controles uitgevoerd op het IJsselmeer.

Tijdens deze controles troffen de inspecteurs in totaal 110 illegale grote fuiken aan in het water. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de fuiken vermoedelijk van vier visserijbedrijven zijn. Tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt en de NVWA doet in nauwe samenwerking met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie verder onderzoek. Ook wordt het ministerie van Economische zaken in kennis gesteld. Dit ministerie verleent de visserijvergunningen voor het IJsselmeer.

Toezicht verscherpt

Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de FUMO, politie, Openbaar Ministerie, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt. De Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren juicht de verscherpte controle toe.