Datum: 11-05-2013

Jonge palingen masaal te water in Harderwijk

De vissector heeft zaterdag bijna 400.000 pootaaltjes uitgezet in de Randmeren bij Harderwijk. Deze actie draagt bij aan het herstel van de palingstand in Nederland. Omdat het Europa Kijkdag was en het project met Europese subsidie is gerealiseerd, kon het Harderwijkse publiek meevaren tijdens de uitzet. Zo'n 150 mensen maakten van de gelegenheid gebruik en zagen hoe de palinkjes massaal te water gingen.


Vanaf cruiseschip Stad Harderwijk konden de mensen de verrichtingen volgen van de Harderwijker kotters HK 3 van Henk Timmer en de HK 78 van Jan Foppen. Zij zetten 390.000 jonge palingen het Veluwemeer en het Wolderwijd in. Aan boord van het cruiseschip trakteerde Palingrokerij Dries van den Berg uit Harderwijk op heerlijke, vers gerookte paling op toast.

"Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen", aldus Alex Koelewijn van de Stichting DUPAN. 

Stichting DUPAN zet zich samen met de Nederlandse en Europese overheid in voor het versneld herstellen van de palingstand in Nederland. De jonge paling groeit in de Randmeren op in een gezonde omgeving. Het gebied is door de universiteit van Wageningen (IMARES) aangewezen als ideaal opgroeigebied voor paling. De groei en ontwikkeling van deze jonge palingen wordt door wetenschappers uit Wageningen gemonitord. Als de paling over een aantal jaren volwassen is (de zogenaamde schieralen) zwemt deze terug naar hun geboortegrond de Sargasso Zee om daar vervolgens voor nageslacht te zorgen.


Voor een gezonde toekomst van de paling zijn de meest effectieve beheermaatregelen noodzakelijk. Uitzet van pootaal (enkele maanden oude, in kwekerijen opgegroeide paling) en glasaal zijn daar voorbeelden van, net als het "Over De Dijk" naar zee brengen van geslachtsrijpe paling. "Volgende week zetten we nog eens 110.000 palingen uit in de delta van de Overijsselse Vecht, bij Genemuiden. Dit jaar is er zoveel pootaal geleverd, dat het door wetenschappers bepaalde maximale aantal van 150 palingen per hectare in de randmeren was bereikt. Daarom gaat een vijfde deel naar Overijssel. Daarmee komt het totale aantal dit jaar op een kleine 3 miljoen jonge palingen die Nederland zonder hulp nooit hadden bereikt." Aldus Alex Koelewijn."


Het uitzetten werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij'. Voor het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling heeft de Nederlandse overheid de afgelopen 4 jaar een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 - 2013 werd jaarlijks Euro 375.000 beschikbaar gesteld.


Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en wordt gecoördineerd door het Productschap Vis. In dit project wordt intensief samengewerkt met de stichting DUPAN (Duurzaam Paling Fonds). Vanuit dit fonds investeert de stichting in de uitzet van paling in Nederland, het 'over de dijk' helpen van paling en gericht wetenschappelijk onderzoek. In de tweede helft van mei staan nog diverse uitzetprojecten van pootaal gepland. In september start het grootschalige project Paling Over De Dijk, waarbij volwassen paling over de visonvriendelijke barrières naar zee wordt gezet.