Datum: 08-05-2015

NVWA en politie nemen 16 illegale palingfuiken in beslag in Zeeuws-Vlaanderen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie Hulst hebben tijdens een gezamenlijke controle 16 illegale palingfuiken aangetroffen in een binnenmeer in Zeeuws-Vlaanderen. De fuiken zijn in beslag genomen.

De meeste aalfuiken voldeden niet aan de wettelijke eisen. Zo ontbrak in veel fuiken de verplichte ring waarmee ondermaatse paling de fuik weer kan verlaten. In de fuiken bevonden zich palingen, witvis, dode vissen en vogels.

14 van de 16 fuiken zijn van een voormalige beroepsvisser die geen vergunning meer heeft om op paling te vissen. Tegen deze man is proces-verbaal opgemaakt. De NVWA en de politie onderzoeken nog van wie de andere 2 fuiken zijn. Aal is een beschermde diersoort. Daarom mogen alleen beroepsvissers met een vergunning vissen met aalfuiken. 

Visstroperij aanpakken

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.

Help mee visstroperij te voorkomen en meld verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk.

Bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit