Datum: 01-03-2021

2,5 miljoen palingen uitgezet

Veilig langs de (bijna) ondoordringbare kusten!

Weer 2,5 miljoen palingen erbij

De zuidelijke Randmeren krijgen er op woensdag 3 maart ruim 2,5 miljoen jonge palingen bij. Vanuit het historische Elburg worden de twee meest oostelijk gelegen randmeren verrijkt met ruim een miljoen jongen aaltjes. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij en het Eel Stewardship Fund, de coördinatie is in handen van Stichting DUPAN.

De jonge palingen worden per vrachtwagen uit Frankrijk aangevoerd. Voor ze een plekje krijgen in de Nederlandse natuur worden ze gecontroleerd, gewogen en geteld. Daarna zullen de Elburgse beroepsvissers Aart Jan van Triest en Henk Westerink van de kotter EB68 samen met Harderwijker beroepsvisser Henk Timmer van de kotter HK3 de palingen de vrijheid weer geven in het randmeer.

De hoeveelheid glasaal neemt weer toe.

Sinds 2011 neemt, na decennia van achteruitgang, neemt de hoeveelheid glasaal, gemeten in een langdurige reeks van jaren, jaarlijks gemiddeld toe. De Europese regels voor glasaalvisserij verplichten dat tenminste 60% van de vangsten gebruikt moet worden om de palingstand te verbeteren in wateren waar paling moeite heeft om de deze te bereiken. De Nederlandse kusten zijn bijna ondoordringbaar voor jonge palingen. Dus deze menselijke hulp zorgt ervoor dat de palingstand in Nederland weer stijgt. In totaal zullen er woensdag zo’n twee en een half miljoen jonge palingen een plaats weten vinden in de randmeren.

Uitzet gebieden zijn geselecteerd door de overheid.

Ook dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. De aantallen zijn wetenschappelijk vastgesteld zodat de maximale hoeveelheid wordt bereikt. Op biologische draagkracht kan er niet meer paling in die gebieden tot wasdom komen. De gebieden waar herbevolking plaats heeft zijn door de overheid geselecteerd.

Wanneer de glasalen hier tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

Bevorderen van het herstel van de palingstand

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het Eel Stewardship Fund in het opvangen van volwassen palingen op plekken waar deze grote kans maken geknakt te worden. Het voorkomen van zogenaamde knakalen gebeurt in Paling Over De Dijk projecten verder investeert het paling fonds ook in gericht wetenschappelijk onderzoek.