Datum: 26-08-2013

'Slapend' Wakker Dier wederom groot gebrek aan kennis over paling

Limmen, 26 augustus 2013 

Wakker Dier beschuldigd de Nederlandse palingsector vals door het Duurzaam Paling Fonds® te nomineren voor "Liegebeest 2013". Gebrek aan vakkennis en gebrek aan kennis van de levenscyclus van de paling speelt Wakker Dier duidelijk parten.

Wakker Dier verward de termen "met uitsterven bedreigd" en "beschermd". Paling is een beschermde diersoort die volgens CITES Appendix II vrij verhandeld mag worden en met haar plaats op deze lijst een beschermde soort is.

Wakker Dier komt met een Engelstalig ICES advies, Stichting DUPAN heeft een commentaar op het ICES advies op haar website staan. 

Wakker Dier beweert dat paling bijna is uitgestorven, dat mag gerust als de grootste misser gezien worden. Het bestand in het wild levende paling is onmeetbaar groot. Elk jaar komen de jonge palingen (Glasaal) vanuit de oceaan met honderden miljoenen tegelijk aan de kust om de Europese rivieren en meren te bevolken. De Nederlandse kust is nagenoeg hermetisch gesloten, hierdoor kan de jonge paling het zoete water niet bereiken en dreigt op zee verloren te gaan. Met gelden uit het Duurzaam Paling Fonds® worden deze jonge palingen voor de afsluitingen opgevangen en vervolgens naar geschikt leefgebied gebracht. Het uitzetten (restocking) van glas-, en pootaal is zelfs een verplichting (Art. 7) die is opgenomen in de Europese Aalverodening 1100/2007. Het stoppen van de visserij op paling om haar op die manier te redden zoals Wakker Dier deze in haar "Liegebeest campagne" voorstelt is dus volslagen onzin.

Deze zomer gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de paling in Europa samen één familie vormt. Deze Europese vis mag worden gevist en het eten van paling is toegestaan. De vangst op wilde paling is aan strenge Europese regelgeving gebonden. In Nederland is in 2010 op initiatief van een drietal organisaties uit de palingsector Stichting Duurzame Palingsector Nederland ( DUPAN) en het Duurzaam Paling Fonds® opgericht. Het geld in dit fonds wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam beheer en aan vele uitzetprojecten van miljoenen jonge palingen in Nederland. Tenslotte worden de gelden uit het Duurzaam Paling Fonds® gebruikt voor het "over de dijk" helpen van volwassen paling. Deze kan daarmee onbeschadigd terug zwemmen naar de geboortegrond in de oceaan. Uitvoerig bewijs van , uitzet paling "over de dijk" en wetenschappelijk onderzoek is met foto en filmmateriaal te vinden op deze site en via Google internet. Op de website van Stichting DUPAN is een diagram te vinden hoe de gelden van het Duurzaam Paling Fonds® bijeengebracht worden en waaraan deze besteed worden.

Al eerder, in 2011, werd het Duurzaam Paling Fonds aangevallen door een actiegroepering. Toen was het Greenpeace die het Duurzaam Paling Fonds® en Stichting DUPAN voor de Reclame Code Commissie bracht. Van hun aanklacht van 13 punten werden er maar liefst 11 afgewezen, 1 was niet meer van toepassing en slechts op 1 punt kreeg Greenpeace gelijk. Wakker Dier " slaat ook hier de plank finaal mis " door te doen voorkomen of de Reclame Code Commissie destijds Greenpeace volledig in haar gelijk stelde. De volledige uitspraak van de Reclame Code Commissie is te vinden op de websites van Stichting DUPAN en van de Reclame Code Commissie 

Stichting DUPAN betreurt de houding van Wakker Dier. Hoewel Wakker Dier beweert met stakeholders te overleggen heeft zij tot op heden geen enkel overleg met de Nederlandse palingsector gehad over welke maatregelen het meest effectief zijn voor de toekomst van de paling. Wakker Dier kiest voor het verspreiden van ongenuanceerde en oneigenlijke berichtgeving. De machtige marketingmachines van grote natuur- en milieuorganisaties zoals Wakker Dier, richten zeer onterecht hun pijlen op een sector die, met steun van overheid, meest de meest recente wetenschappelijke inzichten en het publiek het herstel van de palingstand een extra impuls geeft.

De Wakker Dieren lezen ook niet al te best in hun nominatie stellen ze dat DUPAN paling "Duurzaam" zou zijn. Stichting DUPAN en het Marine Steward Councilship geven in een factsheet uitleg hoe het zit met paling en duurzaamheid. Wakker Dier of eigenlijk Slapend Dier is zelf het grootste "Liegebeest" 

bron: Nederlandse Vereniging van Palinghandelaren